RYS.PRZESTRZENNY

SZKIC, RYS. PRZESTRZENNY

RYS PRZESTRZENNY

https://vimeo.com/174396802/settings

„Szkice przestrzenne” są wynikiem analizy moich prac, powstałych przed 2007 rokiem. Proces przekształcania się realistycznych przedstawień w kompozycje abstrakcyjne był dla mnie niezmiernie istotny. Podzielenie się jednak niejasnym przekazem za pomocą kodu, który był mało oczywisty, skłonił mnie w pewnym momencie do przyjrzenia się swoim działaniom. Zgasiłem więc światło, zamknąłem oczy i zacząłem rysować w ciemni. Starałem się odnaleźć jakąś regułę i znaczenie każdego gestu. Rysowałem raz prawą, raz lewą ręką, czasami dwoma rękoma na raz, a czasami np. wyłącznie ustami. Wszystko po to, aby uciec od estetycznych przyzwyczajeń i dotrzeć do źródła powstających obrazów.

Okazały się nimi uwolnione myśli, które przeplatały się ze sobą, nakładały na siebie i często wzajemnie przysłaniały. Pojawiające się na szkicach krótkotrwałe idee, przepadały pod warstwami kolejnych linii ołówka. Właśnie wtedy moja ręka zaczęła spontanicznie odrywać się od kartki papieru i rysować w powietrzu, poszukując nowej, nieograniczonej przestrzeni. Postanowiłem znaleźć sposób na rejestrację tego typu manifestacji.

SZKIC WEWNĘTRZNY

TryptykWEW

Jedną z pierwszych prób uchwycenia rysunku przestrzennego było oklejenie ścian wnętrza ciemni papierem fotograficznym i utrwalenie na nim gestów wykonywanych ze środka pracowni. Suplementarnie wielowymiarowość tej pracy, miał nadać rysunek chemią fotograficzną w której uchwycony został szkic światłem.

WalcB

This slideshow requires JavaScript.

Pozostający wciąż płaski zapis moich rysunków skłonił mnie do poszukania obszarów, w których efekty końcowe można by obejrzeć z wielu stron. Zimą 2008 roku wykonałem rysunek za pomocą toczonej śnieżnej kuli na działce o powierzchni 38 arów. Wykorzystanie nierównej rzeźby terenu, możliwość wejścia pomiędzy linie i wtopienie się ich w otaczającą przestrzeń wiązało się jednak z opornością i efemerycznością “WalcaB”. Postanowiłem zebrać i wykorzystać zdobyte doświadczenia, ale wrócić do bardziej spontanicznych rejestracji ruchu.

ACTION DRAWING

This slideshow requires JavaScript.

Rysunek światłem i stereoskopowa rejestracja przy pomocy aparatu fotograficznego na długim czasie naświetlania, okazały się najprostszym sposobem ekspresji poza granicami płaskiej kartki papieru. Wciąż nie uwalniało mnie to od oglądania efektów końcowych wyłącznie z jednego punktu widzenia, ale pozwalało to na tworzenie szybkich rysunków wielowymiarowych.

FREE DRAWING

Rysowanie światłem oraz wieloletnia droga poszukiwań zaprowadziły mnie w końcu do stworzenia własnej aplikacji, która angażując całe ciało, pozwala swobodnie rysować w przestrzeni. Od 2009 roku staram się rozwijać autorski program oraz metodę wielowymiarowego obrazowania swoich prac. Prac, które łącząc pozornie dalekie od siebie dziedziny sztuki, takie jak projektowanie, rzeźbę, taniec czy kaligrafię, odbiegają od pojęcia tradycyjnego rysunku i w nowej, skondensowanej formie wzmacniają swoje dotychczasowe znaczenie.

FeiWhiteWWW

copyright © 2015 Tomasz Wiktor